برای مشاهده این صفحه آخرین نسخه نرم افزار flash player را برای مرورگر خود نصب نمایید


اطلاعات بورس
وضعیت بورس
حجم3023.00
ارزش36.00
بیشترین قیمت12225.00
کمترین قیمت11850.00
ارزش بازار2482200.00
بورس اوراق بهادار تهران »
مناسبت ها